Ostoskori >>
Tuotteet

Tuotteet
 

 


 

  

REKISTERISELOSTEHenkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Oy Menita Ab
Korkeavuorenkatu 20
00120 Helsinki
Y-tunnus: 0111514-1

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Salla Williams
050 3318 474
salla.williams@menita.fi

3. Rekisterin nimi

Oy Menita Ab:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Oy Menita Ab:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään tilausten toimittamiseen sekä mahdollisiin yhteydenottoihin tilauksiin liittyen esimerkiksi ongelmatilanteissa. Emme käytä verkkokauppaan syötettyjä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite
- rekisteröidyn henkilön tekemät tilaukset


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Oy Menita Ab:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Oy Menita Ab:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän
suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu
palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat
oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja
vartioiduissa tiloissa.

9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä
kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Huomaathan, että emme voi toimittaa tilauksia käsittelemättä henkilötietoja.

10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja
osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai
vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista
vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.